26 septembrie 2023
0 0
Read Time:4 Minute, 8 Second

 

 1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de e-mail ale achizitorului: Asociația Dimanche, cu sediul în str. Dr. Victor Gomoiu, nr. 14A, bl. I11, sc.1, ap.9 – punct de lucru în str. A.I. Cuza, nr. 11, localitatea Craiova, județul Dolj, România, telefon: 0736 35 22 90, fax: 0351 401 315, e-mail: dimanche@gmail.com

 

 1. Locul de prestare al serviciilor/livrare a bunurilor/execuție a lucrărilor

Principalul loc de prestare: Craiova, județul Dolj, România

 

 1. Natura produselor/categoria și descrierea serviciilor care urmează a fi prestate/natura și dimensiunea lucrărilor, caracteristici generale ale lucrării:

Asociația Dimanche implementează în prezent proiectul ”FairDeal – short supply – chain platform for local artisan products in the CBC area”, cod 16.4.2.106, ROBG 204, finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria, Axa prioritară nr. 4 ”A skilled and inclusive region”, obiectivul specific nr. 4.1 ”To encourage the integration of the cross-border area in terms of employment and labor mobility”, în parteneriat cu Municipiul Veliko Tarnovo, Camera de Comerț Bilaterală Bulgaria-România și Teatrul Național ”Marin Sorescu” Craiova. Proiectul își propune să creeze noi oportunități economice pentru liber profesioniștii și antreprenorii din zona transfrontalieră româno-bulgară prin intermediul unei platforme de vânzare online a produselor tradiționale locale. În acest sens, a fost prevăzută achiziția de servicii de promovare, publicitate și relații publice în România pentru o bună promovare a proiectului și rezultatelor acestuia.

 

 1. Calitatea și cantitatea produselor care trebuie furnizate:

Oferta va fi făcută în conformitate cu documentația de atribuire.

 1. Opțiunea de achiziționare a unor servicii noi similare/a unor cantități suplimentare/a unor lucrări noi similare. – Nu este cazul

 

 1. (pentru contractele de lucrări) În cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi, se va preciza dimensiunea respectivelor loturi. – Nu este cazul

 

 1. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. – Nu este cazul

 

 1. Termenul de finalizare sau durata contractului: nu mai târziu de 05.10.2020

 

 1. Valoarea de achiziție, fără TVA, în lei și euro, la cursul de schimb BNR la data de lansare a procedurii de achiziție publică, admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:

Valoarea estimată a contractului este de 171.869,04 lei, fără TVA, reprezentând 35.966,4 euro, fără TVA, la cursul BNR publicat în data de 22.01.2020 de 1 euro = 4,7786 lei.

Se interzice depunerea ofertelor alternative.

 

 1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax și adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentația de atribuire:

Asociația Dimanche, punct de lucru în str. A.I. Cuza, nr. 11, localitatea Craiova, județul Dolj, România, telefon: 0736 35 22 90, fax: 0351 401 315, e-mail: proiecte.dimanche@gmail.com sau pe site-ul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020: www.interregrobg.eu

 

 1. Informații privind modalitatea prin care pot fi solicitate clarificări la documentația de atribuire:

La datele de contact ale achizitorului: Asociația Dimanche, e-mail: proiecte.dimanche@gmail.com

 

 1. Termenul limită de primire a ofertelor: 03.02.2020, ora 14:00.
 2. adresa la care se transmit ofertele: Asociația Dimanche, str. A.I. Cuza, nr. 11, localitatea Craiova, județul Dolj, România (în incinta fostei agenții de bilete a TNCMS).
 3. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: oferta va fi redactată în limba română.

 

 1. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 03.02.2020, ora. 15:00, la sediul Asociației Dimanche din str. A.I. Cuza, nr. 11, localitatea Craiova, județul Dolj, România (în incinta fostei agenții de bilete a TNCMS).

 

 1. Daca este cazul, garanțiile solicitate: Nu este cazul

 

 1. Modalități principale de finanțare și de plată și/sau referiri la prevederile care le reglementează:

Sursa de finanțare a achiziției este proiectul ”FairDeal – short supply – chain platform for local artisan products in the CBC area”, cod 16.4.2.106, ROBG 204, finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria

 

 1. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: Asociere legalizată la notar.

 

 1. Criterii de calificare privind situația personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă: conform documentației de atribuire publicată pe site-ul interregrobg.eu

 

 1. Criterii de calificare privind situația economico-financiară precum și capacitatea tehnică și profesională a operatorilor economici, nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităților minime impuse: conform documentației de atribuire publicată pe site-ul interregrobg.eu
 2. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 90 de zile de la data deschiderii ofertelor.

 

 1. Criteriile de atribuire a contractului: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

 

 1. Condiții/limite privind subcontractarea: NU

 

 1. Alte informații: conformitate cu documentația de atribuire publicată pe site-ul interregrobg.eu

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
0 Shares