22 februarie 2024
0 0
Read Time:4 Minute, 10 Second

Președintele CJ Dolj, Cosmin Vasile, și-a făcut public raportul de activitate la un an de mandat (perioada noiembrie 2020 – octombrie 2021)

„Se împlinește un an de la constituirea actualei componențe a Consiliului Județean Dolj și de la depunerea jurământului. A fost o perioadă în care am depus eforturi cu toții pentru ca actul administrativ să fie orientat către dezvoltarea comunității și sprijinul cetățenilor. Astăzi, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean, am prezentat un raport al realizărilor și demersurilor inițiate în acest interval. Am reușit să accesăm fonduri externe care să asigure o finanțare de peste 70% din investițiile pe care le derulăm. Acest procent este un indicator de performanță pe care ne dorim să îl creștem în exercițiul bugetar următor, mai ales că ne-am propus noi proiecte majore și esențiale pentru dezvoltarea regiunii”, a spus Cosmin Vasile.

CADRUL GENERAL

În primul an al mandatului în curs, pe agenda de lucru a președintelui Consiliului Județean Dolj s-a aflat ca prioritate atragerea finanțărilor nerambursabile din surse externe (din fonduri europene și de la bugetul de stat). Astfel, peste 70 la sută din alocările destinate dezvoltării provin din sume obținute în baza unor proiecte elaborate, evaluate și declarate câștigătoare, fie prin programe ale Uniunii Europene, fie prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Principalele obiective urmărite în perioada de referință au vizat reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, precum și îmbunătățirea infrastructurii sanitare, în vederea creării celor mai bune condiții pentru desfășurarea unui act medical complet, eficient și performant. De asemenea, în perioada noiembrie 2020 – octombrie 2021, au continuat investițiile în dezvoltarea infrastructurii de transport aerian, în valorificarea patrimoniului cultural, dar și în crearea cadrului necesar în vederea asigurării protecției mediului, fiind stabilite, totodată, acorduri de parteneriat cu instituțiile de învățământ superior din Craiova în vederea îmbunătățirii vieții economice și sociale a județului.

INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT

Modernizarea rețelei rutiere gestionate de CJ Dolj, prin Societatea de Lucrări Drumuri și Poduri, și crearea perspectivelor de îmbunătățire a conectivității intrajudețene au constituit principalele ținte ale președintelui Consiliului Județean, în perioada noiembrie 2020 – octombrie 2021.

SĂNĂTATE

În ceea ce privește sectorul sanitar, în perioada noiembrie 2020 – octombrie 2021, cea mai importantă investiție a Consiliului Județean Dolj – „Modernizarea și extinderea Unității de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova“ – a fost finalizată, urmând să fie recepționată în scurt timp. Cu o valoare totală de 16.961.879 de lei, fără TVA, demersul, finanțat din fonduri europene, a urmărit lucrări de reabilitare și modernizare ale spațiilor existente în care funcționează UPU, extinderea lor cu două noi corpuri de clădire, precum și realizarea unei pasarele de legătură cu corpul principal al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova.

CULTURĂ, AGREMENT, TURISM

Perioada de referință a marcat, în sfera cultural-turistică, finalizarea principalelor lucrări care urmăreau punerea în valoare a unor importante obiective de patrimoniu și introducerea lor în circuitul de vizitare. Unul dintre demersurile a căror derulare a înregistrat un semnificativ succes îl reprezintă consolidarea și restaurarea clădirii cu statut de monument istoric Casa Dianu, din municipiul Craiova. Edificiul, datând de la începutul secolului al XX-lea, și-a recăpătat aspectul de epocă în urma unor intervenții minuțioase, prin care s-a reușit păstrarea elementelor originale în proporție de 90 la sută, restul fiind reconstituite cu fidelitate.

MODERNIZARE ADMINISTRATIVĂ

Un nou capitol în privința modalității de relaționare între Consiliul Județean Dolj și comunitate a fost deschis în luna septembrie 2021, odată cu lansarea noilor platforme electronice ale instituției și a site-ului modernizat. Ca rezultat al proiectului „Simplificarea Procedurilor prin Eficientizare și Digitalizare la Consiliul Județean“, implementat cu finanțare europeană prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, la dispoziția cetățenilor a fost pusă o secțiune web dedicată bugetării participative. Astfel, toți cei interesați pot să avanseze aici propuneri de investiții, în principalele domenii gestionate de administrația publică județeană, sau își pot exprima opinia, prin vot, asupra proiectelor propuse fie de către cetățeni, fie de Consiliul Județean Dolj.

PROTECȚIA MEDIULUI

Un reper important al perioadei de referință în domeniul acțiunilor pentru protejarea mediului în constituie aprobarea unui proiect cu finanțare din fonduri europene, în valoare de 4,3 milioane de lei, care vizează implementarea unei serii de măsuri din planul integrat de management al siturilor „Natura 2000“ Coridorul Jiului, Confluența Jiu – Dunăre și Bistreț, precum și al rezervațiilor naturale Locul fosilifer Drănic și Pădurea Zăval.

REPREZENTARE INSTITUȚIONALĂ ȘI RELAȚIA CU AUTORITĂȚI EXTERNE

În noiembrie 2020, președintele Consiliului Județean Dolj a primit, la Palatul Administrativ, vizita ambasadorului Indiei, Excelenţa Sa Rahul Shrivastava, precum și a ambasadorului Kazahstanului, Excelența Sa Nurbakh Rustemov, prezentându-le înalților oaspeți județul și principalele oportunități de investiții.

TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ ȘI RELAȚII PUBLICE

În ceea ce privește activitatea de soluționare a petițiilor, reglementată de  O.G. nr. 27/2002, în perioada de referință au fost înregistrate 138 de petiții, dintre care 94 au vizat atribuțiile instituției, iar 44 au vizat diverse aspecte de activitate sau activitatea altor instituții. Nu au existat plângeri în contencios administrativ privind modul de soluționare a petițiilor

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
0 Shares