10 decembrie 2023
0 0
Read Time:8 Minute, 20 Second

ASOCIAȚIA „CRAIOVA CAPITALĂ CULTURALĂ EUROPEANĂ 2021 a remis presei un comunicat  în care vorbeşte despre evenimentul de la Bruxelles, costul site-ului craiovaculturala.ro, bugetul instituţiei şi noua identitate vizuală.

 Mai jos integral comunicatul de presă

În urma interesului manifestat de către reprezentanții presei craiovene față de evenimentul desfășurat la Bruxelles în data de 28 noiembrie 2014, facem următoarele precizări:

 Evenimentul din data de 28 noiembrie 2014, de la Bruxelles, a avut loc la invitația Excelenței Sale, domnul Ștefan Tinca – Ambasador al României în Regatul Belgiei și a președintelui Cercului Royal Gaulois din Bruxelles, domnul Geoffroy Generet, de a organiza un dineu oltenesc, cu ocazia Zilei Naționale a României, la clubul Cercle Royal Gaulois.

Invitația domnului Ambasador a coincis cu perioada în care Asociația ”Craiova Capitală Culturală Europeană 2021” a finalizat manualul de indentitate vizuală și platforma online ale proiectului Craiova Capitală Culturală Europeană 2021. A fost o oportunitate pentru orașul Craiova de a se prezenta și de a face lobby în fața unor personalități de prim rang din capitala Belgiei. Cu această ocazie, am prezentat distinșilor spectatori un regal muzical cu lucrări românești, susținut de cvintetul Operei Române Craiova, precum și costumele haute-couture semnate de Cătălin Botezatu, designer de renume internațional, un prieten al Craiovei după recenta montare Don Giovani de la Opera Română Craiova. Totodată, cei prezenți au vizionat filmul Craiova IntenCity, realizat anul trecut pentru proiectul Craiova Capitală Culturală Europeană 2021 și readaptat noii identități vizuale.

 Dineul a avut loc între orele 19:00 – 22:30, fiind prezenți reprezentanți ai elitei belgiene, membri ai clubului Cercle Royal Gaulois, precum și invitați ai Asociației „Craiova Capitală Culturală Europeană 2021”, reprezentanți ai autorităților locale, oameni de afaceri, reprezentanți ai instituțiilor de cultură și ai instituțiilor mass-media locală și națională.

 Clubul în care s-a desfăşurat evenimentul Asociaţiei „Craiova Capitală Culturală Europeană 2021” are o istorie de peste 160 de ani şi numără în prezent peste 1400 membri, dintre care membri ai Guvernului belgian, ambasadori, parlamentari, profesori universitari, importanţi oameni de afaceri şi unii dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai profesiilor liberale din Belgia precum magistraţi, avocaţi, medici, scriitori, artişti.

 Reprezentanții clubului au pus sala la dispoziție fără niciun fel de implicare financiară din partea Asociației „Craiova Capitală Culturală Europeană 2021”.

 În ceea ce privește conferința de presă facem următoarele precizări:

 Întrucât la Cercle Royal Gaulois nu este în practica uzuală a clubului organizarea conferințelor de presă și pentru că data evenimentului a coincis cu finalizarea platformei online și a manualului de identitate vizuală, am considerat oportună susținerea unei conferințe de presă, la standardele impuse de eveniment, în prima parte a zilei (ora 13:00), dar în altă locație decât cea a Cercle Royal Gaulois. Obiectul conferinței de presă l-a constituit prezentarea noii identități vizuale mai sus menționată și nu lansarea candidaturii orașului Craiova în competiția pentru titlul de Capitală Culturală Europeană, această urmând a fi făcută după invitația oficială a Ministerului Culturii, conform calendarului Comisiei Europene.

 La conferința de presă au participat reprezentanți ai mass-media locale și naționale din România, invitați de către Asociația „Craiova Capitală Culturală Europeană 2021”. Au primit invitații telefonice, din partea noastră, toți reprezentanții presei locale (televiziuni, presă scrisă), membri ai Clubului presei, acesta fiind partener declarat al proiectului Craiova Capitală Culturală Europeană 2021. Totodată, Ambasada României în Regatul Belgiei a trimis un comunicat către presa belgiană.

 Din punct de vedere financiar, Asociația „Craiova Capitală Culturală Europeană 2021” și-a propus să acopere toate cheltuielile necesare deplasării la Bruxelles din fonduri private. Din cauza timpului scurt nu s-a reușit strângerea sumei totale, fapt pentru care ne-am adresat Primăriei și Consiliului local Craiova, solicitând suma de 40.000 de lei, aceasta reprezentând doar o treime din totalul cheltuielilor destinate acestui eveniment, respectiv contravaloarea contractelor de prestări servicii și a contractelor semnate în baza legii dreptului de autor. Menționăm că toate cheltuielile aferente transportului, cazării și mesei au fost acoperite integral din fonduri private.

 În ceea ce privește platforma online, site-ul video și manualul de identitate vizuală, facem precizarea că acestea au însumat 60.340 lei, iar modalitatea de desemnare a firmelor s-a realizat prin cerere de ofertă. În urma acestui proces și după analizarea ofertelor primite, reprezentanții Asociației au ales să colaboreze cu firma Colibri Consulting din Iași, agenţie de creaţie, specializată în advertising, comunicare şi strategie de brand, pentru platforma online şi manualul de identitate vizuală şi cu firma Oscarmega Media SRL din Craiova pentru site-ul video. Ca urmare a colaborării, cei de la firma Colibri Consulting au oferit sigla pe o sumă simbolică, aceasta fiind unanim acceptată de către Consiliul Director al ACCCE 2021.

 Spre comparație, municipiul Cluj-Napoca a cheltuit suma de 35.000 lei doar pentru logo-ul proiectului Cluj Capitală Culturală Europeană 2021.

 Sigla în sine, concepută pentru Proiectul Craiova Capitală Culturală Europeană 2021 a costat suma simbolică de 1 (un) leu. Elementul grafic central “C” reprezintă oraşul Craiova şi conceptul de Capitală Culturală, unificate pe un fond albastru, culoarea oficială a oraşului. Această literă întruneşte rolul de laitmotiv al identităţii vizuale, iar diversele culori şi poziţionări ale sale în cadrul siglei reprezintă întocmai diversitatea regiunii, dar şi unitatea culturală care se doreşte pentru judeţele Olteniei.

 Din punct de vedere vizual şi funcţional, platforma online www.craiovaculturala.ro este în continuă evoluţie şi perfecţionare. În prezent, se dezvoltă secţiunea de magazin on-line, unde vizitatorii vor putea să-şi achiziţioneze produse promoţionale şi bilete la evenimentele lor preferate şi se lucrează la alte variante lingvistice ale site-ului (franceză şi germană), pentru a fi cât mai accesibil vizitatorilor.

 Ca element de noutate, platforma prezintă un calendar virtual unde sunt centralizate evenimentele organizate de instituţiile partenere din Craiova. Acesta este uşor de navigat, având două versiuni de afişare: grid şi listă. Astfel, cine accesează www.craiovaculturala.ro poate afla foarte uşor ce spectacole se organizează în luna curentă, în ce zile, cine le organizează, locaţia evenimentului, dar şi imagini relevante despre eveniment.

 Craiovaculturala.ro are dezvoltat în spate un sistem de administrare al conţinutului complet personalizat, user-friendly şi cu multiple nivele de acces. Spre exemplu, un nivel de utilizare al conţinutului este dedicat instituţiilor culturale din Craiova care doresc să-şi promoveze evenimentele direct în calendarul platformei „Craiova Capitală Culturală Europeană 2021”.

 Asociația „Craiova Capitală Culturală Europeană 2021” are ca principiu prioritar de lucru transparența desfășurării activităților sale, deoarece nu își dorește să existe nicio suspiciune asupra direcțiilor de lucru, având în vedere importanța acestui proiect pentru orașul Craiova. Își desfășoară activitatea conform Statului propriu și legislației în vigoare, având cenzori, contract de consultanță financiar-contabilă și se supune oricărui control al instituțiilor competente.

Conform datelor financiar-contabile înregistrate în documentele Asociației, anul 2013 se prezintă astfel:

 Intrările totale de natura sponsorizărilor și a subvenției se prezintă astfel:

–       Subvenție Primăria Municipiului Craiova = 1.650.000 lei

–       Sponsorizări total = 164.760 lei.

Costuri de operare și funcționare:

–       Cheltuieli materiale consumabile = 30.356,80 lei

–       Cheltuieli obiecte inventar evenimente (decor, etc) = 12.741,11 lei

–       Cheltuieli cu redevente, locații = 44.370 lei

–       Cheltuieli cu prime asigurare = 19,86 lei

–       Cheltuieli colaboratori = 306.200 lei

–       Cheltuieli protocol și reclamă = 21.081 lei

–       Cheltuieli publicitate și reclamă media = 122.463,14 lei

–       Cheltuieli cu serviciile bancare = 1.457,41 lei

–       Cheltuieli cu prestările de servicii și terții = 407.401,15 lei

–       Cheltuieli impozite și vărsăminte = 88,99 lei

–       Donație partener Balul Ambasadorilor = 100.000 lei

Subvenție restituită către Primăria Municipiului Craiova, la sfârșitul exercițiului financiar 2013 = 582.445 lei.

Sold casa Asociație = 13.064 lei

Conform datelor financiar-contabile înregistrate în documentele Asociației, pe anul 2014, până la data de 31.10.2014, situația se prezintă astfel:

 • Capitalul inițial vărsat este în valoare de 1.900 lei;

Veniturile totale realizate = 2.231.733,69 lei, reprezentând:

 • Disponibilități existente la 01.01.2014 = 13.063,68 lei;
 • Venituri din proiecte în colaborare cu Primăria Craiova = 2.200.000,00 lei;
 • Venituri din sponsorizări = 17.550,00 lei;
 • Donații = 1.101,00 lei;
 • Venituri din dobânzi = 19,01 lei

           (1) TOTAL VENITURI 01.01.2014-31.10.2014 = 2.231.733,69 LEI

 Cheltuielile totale efectuate în perioada 01.01.2014 – 31.10.2014 sunt în valoare de 1.658.689,45 lei, reprezentând:

 • cheltuieli cu salariile = 940 lei;
 • cheltuieli privind combustibilii = 3.560,58 lei;
 • cheltuieli privind materiale consumabile = 25.754,75 lei;
 • cheltuieli privind chirii spațiu asociație = 238,18 lei;
 • cheltuieli privind colaboratorii = 180.667,00 lei;
 • cheltuieli pentru cazări și protocol = 11.917,88 lei;
 • cheltuieli pentru reclamă și publicitate = 733.167,80 lei;
 • cheltuieli cu transportul de bunuri = 35,96 lei;
 • cheltuieli privind deplasările = 39.968.36 lei;
 • cheltuieli privind servicii bancare = 2.151,39 lei;
 • cheltuieli privind serviciile executate de terți = 245.451,05 lei;
 • cheltuieli privind taxele locale = 1.618,33 lei;
 • cheltuieli penalități întârziere = 50,17 lei;
 • cheltuieli cu parteneriate în proiect cu alte asociații = 60.000, 00 lei;
 • avansuri în cadrul proiectelor în derulare = 344.601,00 lei;
 • achiziție aparatură de birou = 8.567,00 lei

 

(2) TOTAL CHELTUIELI 01.01.2014-30.09.2014 = 1.658.689,45 LEI          

            Disponibilități existente la 31.10.2014 = 573.044,24 LEI

Toate veniturile și cheltuielile efectuate pe parcursul anului 2014 se vor regăsi în raportul anual, ce va fi publicat în termen legal, conform legislației în vigoare.

 Sediul Asociației este în Bulevardul Nicolae Titulescu, nr. 8, clădirea fiind închiriată de la RAADPFL, în prezent, în renovare. Până când acesta va fi disponibil, asociația folosește biroul Serviciului de Imagine, Relații Internaționale, Purtător de Cuvânt, Redacție Ziar al Primăriei Craiova și sala Nicolae Romanescu, pentru întâlniri, prin bunăvoința Primăriei Municipiului Craiova, fără a achita vreo sumă. De asemenea, după data de 14 august 2014, dată la care a fost ales noul preşedinte al Asociației, domnul Antoniu Zamfir, Asociația şi-a desfăşurat activitatea, tot cu titlu gratuit, și la Biroul Imagine din cadrul Operei Române Craiova, instituție manageriată de preşedintele în exercițiu, pentru o comunicare cât mai eficientă cu aparatul din subordine al Asociației „Craiova Capitală Culturală Europeană 2021”.

 Președinte,

Antoniu Zamfir

 

 

 

 

 

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
0 Shares