S-AU ÎNCHIS PARCURILE DIN CRAIOVA ȘI GRĂDINA BOTANICĂ!

 S-AU ÎNCHIS PARCURILE DIN CRAIOVA ȘI GRĂDINA BOTANICĂ!

👉Decizia a fost luată sâmbătă, în ședința extraordinară a Comitetului local pentru situații de urgență Craiova!

HOTĂRÂRE
pentru modificarea hotararii nr 5/2020 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare a C.L.S.U. Craiova
din data de 21.03.2020

Luând în considerare răspândirea infecției cu Coronavirului SARS-CoV-2 la nivelul României și necesitatea adaptării măsurilor stabilite prin Hotărârile Comitetului Național pentru situații de Urgență;
Ținând cont de Decretul nr. 195/16.03.2020, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;
În temeiul prevederilor art. 22 din O.U.G. nr. 21 din 15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.10 din H.G. nr.1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Craiova adoptă prezenta hotărâre:

👉Art.1. Se modifica prevederile art.1 din Hotararea nr. 5/2020 a CLSU al municipiului Craiova dupa cum urmeaza:
“Se vor închide parcurile și Grădina Botanică din municipiul Craiova, pe perioada stării de urgență, începând cu data de 22.03.2020, ora 22.00”.
👉Art.2. Celelalte articole din hotararea nr. 5/2020 raman neschimbate.
👉Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Intituției Prefectului județului Dolj, prin grija Centrului Operativ cu Activitate Temporară al municipiului Craiova.

Președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Craiova
Primar,
Mihail Genoiu.

0 Shares