22 februarie 2024
0 0
Read Time:3 Minute, 36 Second

IMPORTANT: Până la 31 martie 2024, nerespectarea termenului limită pentru transmiterea facturilor în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura nu se sancţionează. După această dată, nerespectarea termenului limită de cinci zile constituie contravenție și se va sancționa cu amendă.

Termenul-limită pentru transmiterea facturilor emise, pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii care au locul livrării sau prestării în România, în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data-limită prevăzută pentru emiterea facturii în Codul fiscal.

Nerespectarea termenului limită pentru transmiterea facturilor în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii, şi cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice.

Prin excepţie, în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2024, nerespectarea termenului limită pentru transmiterea facturilor în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura nu se sancţionează.

În a doua etapă, începând cu data de 1 iulie 2024, emitenţii facturilor electronice au obligaţia de transmitere a acestora către destinatari utilizând sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura. Începând cu data de 1 iulie 2024 pentru operaţiunile realizate între persoane impozabile stabilite în România sunt considerate facturi numai facturile care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021. Utilizarea facturii electronice face obiectul acceptării de către destinatar, cu excepţia facturilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021, cu modificările şi completările ulterioare.

Marcel Boloș, ministrul de Finanțe

Operatorii economici trebuie să fie înregistrați în Spațiul Privat Virtual (SPV).

Factura electronică este un fișier electronic, în format XML, pe baza standardului european EN 16931 -1+A1 “Facturarea electronica – Model semantic de date pentru elementele esențiale ale unei facturi electronice” și regulile naționale RO-CIUS prevăzute în legislația națională. Exemplarul original al facturii electronice se consideră fișierul de tip XML însoțit de sigiliul electronic al Ministerului Finanțelor.

Pentru utilizarea și accesarea sistemului RO e-Factura, operatorii economici trebuie să fie înregistrați în Spațiul Privat Virtual (SPV). Pentru înregistrarea în Spațiul Privat Virtual operatorii economici pot accesa informațiile disponibile pe site-ul ANAF.

Pentru a primii atenționări la adresele de e-mail completate în SPV trebuie să fie exprimată opțiunea în acest sens.

Aceste atenționări sunt trimise în situația în care utilizatorul nu a descărcat documentul în termen de 24 ore de la publicarea în SPV. De asemenea informații suplimentare privind înregistrarea în SPV sunt disponibile pe canalul de Youtube al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Emiterea/transmiterea unei facturi în format XML se poate realiza prin două metode:
I. Servicii web – utilizarea unei aplicații proprii, prin interconectarea cu sistemul RO eFactura folosind o serie de micro-servicii expuse sub forma unei API (Application Programming Interface);
II. Încărcare web – utilizarea aplicației puse la dispoziție în mod gratuit de catre Ministerul Finanțelor.Astfel, în cazul în care nu dispuneți de o aplicație proprie pentru generarea facturii electronice, puteți utiliza aplicația gratuită pentru completarea datelor de facturare și transmiterea facturii electronice.

În vederea transmiterii facturii trebuie să fiți înregistrați în Spațiul Privat Virtual și să vă autentificați pe portalul www.anaf.ro, prin accesarea butonului Autentificare cu certificat. După autentificarea în Spațiul Privat Virtual, se selectează opțiunea Trimitere factură din meniul Factura electronică. După alegerea opțiunilor din listele puse la dispoziție în câmpurile Sintaxă XML (predefinit pentru standardul UBL) și CIF factură (se specifică CIF vânzător, având în vedere că un utilizator poate avea drepturi de utilizare pentru mai multe Coduri de identificare fiscală) se va apăsa butonul Choose File și se va alege fișierul XML salvat pe calculatorul personal și se apasă butonul Transmitere XML Factură.

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_RO_eFactura.pdf

Modulul are trei componente: business to gouvernment, business to business şi business to consumer, iar testele de securitatea cibernetică s-au încheiat cu succes sâmbătă la ora 5:00.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
0 Shares