PUNCT OCHIT

Institutul Național de Sănătate Publică a schimbat definițiile de caz și recomadarile de testare

Criterii clinice – Orice persoană care prezintă cel puțin unul din următoarele semne și simptome: tuse, febră, scurtarea respirației, debut brusc al anosmiei, ageuziei sau disgeuziei

Criterii de diagnostic imagistic – Evidențe radiologice de leziuni compatibile cu COVID-19

Criterii de laborator – Detecția acidului nucleic sau a antigenului SARS-CoV-2 într-o probă biologică


Criterii epidemiologice
Cel puțin unul dintre următoarele: contact direct cu un caz confirmat cu COVID-19 în perioada de 14 zile anterioară datei debutului; rezident sau personal al unei instituții pentru îngrijirea persoanelor vulnerabile în perioada de 14 zile anterioară datei debutului, instituție în care transmiterea SARS-CoV-2 a fost confirmat

Clasificarea cazurilor
A. Caz posibil – Orice persoană care întrunește criteriile clinice
B. Caz probabil – Orice persoană care întrunește criteriile clinice și care are legătură epidemiologică cu un caz confirmat SAU Orice persoană care întrunește criteriile de diagnostic imagistic
C. Caz confirmat – Orice persoană care întrunește criteriile de laborator

0 Shares