28 noiembrie 2023
0 0
Read Time:1 Minute, 46 Second

Consilierul județen Isidor Răducea, cunoscut ca Sido, vine cu o nouă inițiativă la început de an. Răducea propune  „ca toate contractele de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii încheiate la nivelul Consiliului Judeţean Dolj şi a instituţiilor subordonate acestuia să fie scanate şi publicate pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Dolj cât şi pe site-urile instituţiilor subordonate acestuia”.  

„Luând în considerare prevederile art. 11(1) din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 1 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru a facilita accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public şi pentru a asigura transparenţa activităţii autorităţilor publice locale, propun ca toate contractele de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii încheiate la nivelul Consiliului Judeţean Dolj şi a instituţiilor subordonate acestuia să fie scanate şi publicate pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Dolj cât şi pe site-urile instituţiilor subordonate acestuia”, spune Răducea.

             Toate documentele referitoare la contractele de achiziţie publică, de lucrări publice şi de concesiune de servicii, publicate pe site-ul Consiliului Judeţean Dolj vor cuprinde urmatoarele informaţii:
1)  Data încheierii contractului administrativ şi a actelor adiţionale aferente acestuia;
2) Durata contractului administrativ şi a actelor adiţionale aferente acestuia;
3) Valoarea contractului şi a actelor adiţionale aferente acestuia;
4) Obiectul contractului administrativ;
Informaţiile vor fi publicate în data de 15 ale lunii următoare, astfel încât contractele şi documentaţia aferentă să poată fi consultată în timp real.

„Constatând aceste  aspecte, în conformitate cu prevederile art. 97, alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. 13 din Regulametul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Dolj aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr.3 din 2005, vă rog să intreprindeţi demersurile necesare  în vederea întocmiri unui proiect de hotărâre “TRANSPARENŢĂ TOTALĂ ÎN ADMINISTRAŢIE“ care să prevadă implementarea acestor măsuri”, precizează consilierul liberal.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
0 Shares