PNL: Memorandum pentru infrastructura din Oltenia

pnl

Incapacitatea de a furniza infrastructura şi serviciile aferente ei, constituie unul dintre obstacolele majore în accelerarea sau măcar, menţinerea unui ritm de dezvoltare. Statisticile noastre arată că investițiile în infrastructură se concentrează în Transilvania, Muntenia și prea puțin în Moldova și Oltenia. În Oltenia, practic, infrastructura nu există, în condiţiile în care nu poate satisface necesitățile cetățenilor sau ale producătorilor. Lipsa logisticii în privința transportului, a dus la scăderea potențialului investițional în zonă și implicit la lipsa locurilor de muncă. Nu există nicio autostradă sau drum de mare viteză care să traverseze Carpații și să lege rapid această zonă de restul țării noastre. Dată fiind situaţia, Candidaţii Partidului Naţional Liberal pentru Parlamentul României din judeţele componente ale Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia (Dolj, Gorj, Olt, Mehedinţi şi Vâlcea) vor semna un angajament prin care îşi asumă susţinerea şi urmărirea îndeaproape, cu toate mijloacele parlamentare şi legislative disponibile, a tuturor proiectelor de infrastructură de transport din această regiune. În momentul de faţă, atât în ceea ce priveşte componenţa proiectelor din Master Planul de Transport al României, cât şi prevederile Strategiei de Dezvoltare teritorială a României – România Policentrică 2035, regiunea Oltenia reprezintă o regiune  de interes, cu o serie de proiecte de infrastructură de transport propuse pentru următorii 14 ani.

În concluzie, pentru dezvoltarea întregii regiuni Oltenia, se impune respectarea termenelor şi proiectelor asumate în cele două documente programatice. Acest angajament semnat astăzi are rolul de a oferi garanţii suplimentare în vederea implementării acestor proiecte, în termenele stabilite. Avem nevoie de resurse, deoarece fondurile europene vor acoperi numai aproximativ 55% din investiţiile din Master Plan. Cealaltă parte din sumă va proveni fie de la buget, fie prin modalităţi mai puţin folosite până acum: parteneriat public-privat, credite externe. Pentru PNL, implementarea acestor proiecte reprezintă prioritatea numărul unu, fiind singura şansă pentru stimularea dezvoltării economice şi ieşirea din sărăcie şi înapoiere.

Conform Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României sunt definite mai multe axe majore de dezvoltare, printre care şi: Bucureşti – Craiova;Craiova – Piteşti – Braşov, Craiova – Deva – Oradea, precum şi Axele cu potenţial de dezvoltare la nivel intra-regional, de-a lungul reţelelor hidrografice: Valea Mureşului şi Valea Târnavei Mari în regiunea Centru, Valea Oltului în Regiunea Oltenia, Văile Siretului, Bistriţei sau Trotuşului în Regiunea de Nord-Est, etc.

După cum se poate observa sunt trei axe inter-regionale care străbat Oltenia pe direcţiile Est-Vest, Nord-Sud şi Sud-Vest – Nord-Est plus o axă intra-regională Nord-Sud, de-a lungul Oltului. Pe aceste axe se vor concentra investiţiile majore de infrastructură pentru perioada 2017-2020, urmând ca în perioada 2021-2030 să fie dezvoltată axa Craiova-Timişoara (Est-Vest) şi Craiova-Calafat-Bulgaria (Nord-Sud). Master Planul sau Strategia de Dezvoltare Teritorială a României: PNL va milita pentru implementarea consecventă a acestor două documente, preocupându-se în mod principal de identificarea resurselor financiare necesare şi de promovare  a competenţei şi profesionalismului în instituţiile responsabile. Considerăm că realizarea unei infrastructuri moderne de transport care să ofere un grad de conectivitate mai mare acestei regiuni reprezintă şansa unei dezvoltări durabile sănătoase şi principalul vector al creşterii atractivităţii competiţionale a regiunii în vederea atragerii de investiţii.

Comandat de PNL DOLJ, executat de SC CITYNET ADVERTISING SRL

0 Shares