14 iulie 2024
0 0
Read Time:2 Minute, 55 Second

 tramvai

Primăria Craiova precizează prin intermediul unui comunicatde presă că peroanele de tramavai respectă normele în vigoare. Municipalitatea susţine că va căuta soluţii pentru a reduce riscul producerii unor evenimente nedorite la accesul în şi din incinta vagonului de tramvai.

Primăria Craiova:

Ca urmare a unor sesizări formulate în mass-media locală cu privire la aspecte ce privesc elemente de proiectare privind calea de rulare şi peroanele de tramvai, facem cunoscute următoarele:

  • Beneficiarul a cerut proiectantului punct de vedere referitor la modul de realizare a proiectului peroanelor de tramvai, documentele tehnice care au stat la baza proiectării, precum şi modul cum acestea au fost respectate. În acest sens a fost transmisă adresa cu nr. 84797/11.05.2016, prin care sunt făcute câteva precizări cu referire la cele solicitate.
  • Astfel, proiectantul menţionează: în proiectul tehnic, peroanele de tramvai au fost proiectate în conformitate cu legislaţia în vigoare: „Ghidul de Proiectare şi Execuţie pentru Construcţiile aferente căii de rulare a tramvaielor, satisfacerea exigenţelor de calitate – indicativ GP 046 – 99”, ghid care prevede la pct. 3.29 o lăţime minimă de 1,2m pentru artere de circulaţie şi minim 1,5m pentru artere noi de circulaţie”.
  • Este de specificat faptul că noile peroane de tramvai realizate pe Calea Bucureşti au lăţimea de 1,5m măsurată pe amprenta la nivelul carosabilului a peronului, faţă de care sunt reprezentate toate cotele de reper în profil transversal ale elementelor străzii.
  • Documentaţia tehnică de proiectare care a fost mereu vehiculată atât în articolele Media cât şi de alte instituţii, NR 01-2007, este în fapt un normativ local pentru municipiul Bucureşti, respectiv pentru R.A.T.B, care are la bază inclusiv acest GP 046 – 99. Diferenţa dintre aceste două documentaţii tehnice este aceea că GP 046 – 99 a fost aprobat prin Ordinul nr. 77-N-13.10.1998 al Ministrului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului Nicolae Noica (având Avizul Consilului Tehnico-Ştiinţific), fiind inclus în „Lista Reglementărilor Tehnice în Construcţii” a M.D.R.A.P, şi a fost  publicat în Buletinul Construcţiilor, Vol.7 din 2000, iar NR 01-2007 este întocmit de către un inginer pentru completarea, actualizarea şi înlocuirea „Instrucţiunilor tehnice departamentale pentru proiectarea şi construcţia liniilor de tramvai (indicativ P.D. 164-1987) la A.T.B, neavând girul ministerului sau al vreunui organism de reglementare de specialitate.

stas

  • În consecinţă, având în vedere aspectele menţionate, proiectarea a fost realizată în conformitate cu reglementările unor normative tehnice, în vigoare, aprobate de organisme de specialitate. Peroanele de tramvai, proiectate în baza GP 046 – 99,  au fost executate conform proiectului tehnic, iar recepţia la terminarea lucrărilor a fost admisă ca urmare a procesului-verbal nr. 78026/27.04.2016.
  • Proiectantul menţionează, de asemenea, în adresa nr. 84797/11.05.2016, faptul că a avut în vedere achiziţionarea, ulterior execuţiei, a unor tramvaie moderne ce au lăţimi gabaritice până la 2,65 m (comparativ cu cele existente care au 2,2m lăţime) şi face trimiteri la mai mulţi producători europeni de material rulant, specificând că peroanele au fost amplasate astfel încât să fie asigurată circulaţia atât pentru tramvaiele clasice cât şi pentru garniturile moderne.
  • Referitor la incomoditatea urcării şi coborârii din tramvaie, cauzată totuşi de distanţa semnificativă dintre marginea peroanelor şi scările tramvaielor, urmează ca împreună cu toţi factorii implicaţi: proiectant, executant lucrări, operator de transport şi în primul rând A.D.R. S-V Oltenia, să fie identificată cea mai bună variantă pentru a reduce riscul producerii unor evenimente nedorite la accesul în şi din incinta vagonului de tramvai.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
0 Shares