Primăria lucrează la regulamentul de ridicare a mașinilor care parchează neregulamentar

 Primăria lucrează la regulamentul de ridicare a mașinilor care parchează neregulamentar

La sfârşitul anului trecut Guvernul a aprobat o Hotărâre care permite autorităţilor locale să reia activitatea de ridicare a maşinilor parcate neregulamentar pe carosabil.

La nivelul Primăriei Municipiului Craiova, prin Dispoziţia Primarului nr. 11/2017 a fost constituită Comisia pentru atribuirea contractului de delegare a serviciului public de ridicare şi depozitare vehicule. Comisia a fost cea care a elaborat Regulamentul privind ridicarea vehiculelor care staţionează neregulamentar pe partea carosabilă . Regulamentul  urmează a fi adus la cunoştinţă publică, conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, prin afişaj pe site-ul www.primariacraiova.ro, unde timp de 30 de zile cetăţenii interesaţi pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare. La încheierea acestei perioade Regulamentul va fi supus abrobării Consiliului Local Municipal Craiova, iar după obţinerea vizei de legalitate din partea Instituţiei Prefectului va putea fi pus în aplicare. Toate aceste etape vor fi date publicităţii.

Primaria Craiova

foto: facebook

0 Shares