6 decembrie 2023
0 0
Read Time:7 Minute, 16 Second

Am cititi pentru dumneavoastră noul regulament aprobat joi de Consiliul Local Craiova privind parcarea de reședință sau pe înțelesul tuturor parcarea din spatele sau fața blocului. Primăria vorbește de nu mai puțin de 29.000 de locuri de parcare însă cifra exactă se va ști după inventarierea lor.

Ce trebuie să știți despre noul regulament:

  • locurile de parcare vor fi atribuite doar după amenajare și semnalizarea lor
  • in situatiile in care numarul de solicitari este mai mare decat numarul de locuri de parcare libere care se pot atribui, atribuirea se va face prin licitatie publica.
  • se pot atribui locuri de parcare numai persoanelor ce detin un autoturism in proprietare sau in urma unui contract de leasing, pentru care se plateste impozit asupra mijloacelor de transport la bugetul local al Primariei municipiului Craiova
  • Dovada dreptului de utilizare a locului de parcare, în parcările de reşedinţă, se face prin autorizaţia de parcare. Autorizaţia de rezervare loc parcare va fi poziţionată pe bordul autoturismului, la loc vizibil.
  • De la ora 08:00 pana la ora 18:00 de luni pana vineri, pe locul respectiv poate parca orice persoana care tranziteaza zona;
  • De la ora 18:00 pana la ora 8:00 de luni pana vineri si de sambata până luni la ora 08:00, locul de parcare apartine celui care detine autorizatia.
  • Au fost identificate 3 zone în care va fi implementată parcarea cu plată și rezidențială în Municipiul Craiova.

PARCARE DE REȘEDINȚĂ CU PLATĂ PE DOMENIUL PUBLIC

Art.40 Parcarile de reședință cu plată, pe domeniul public , semnalizate cu indicatorul Parcare cu Plată, cu panouri adiționale cu inscripția ”Parcare de Reședință”, sunt parcări amenajate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, la mai putin de 30 m de frontul imobilelor, pe domeniul public al municipiului Craiova, aferente imobilelor cu destinația de locuință, utilizate de proprietari.

Art.41 Locurile de parcare din parcările de reședință vor fi atribuite numai după amenajarea, semnalizarea și numerotarea acestora de către administratorul parcării de reședință.

Art.42 Modalitatea de atribuire a locurilor de parcare este urmatoare: a) in situațiile în care numărul de solicitari este mai mic sau egal decat numarul de locuri de parcare libere care se pot atribui, atunci atribuirea se va face in mod direct solicitantilor, in ordinea cronologica a depunerii cererilor de catre acestia ; b) in situatiile in care numarul de solicitari este mai mare decat numarul de locuri de parcare libere care se pot atribui, atribuirea se va face prin licitatie publica.

Art.43 Primaria municipiului Craiova va stabili situatia locurilor de parcare libere ce pot fi atribuite, urmand a fi aduse la cunostinta publica prin comunicarea catre Asociatiile de Proprietari ale imobilelor care au arondate parcari de resedinta.

Art.44 Persoanele indreptatite vor putea depune cererile de solicitare eliberare autorizatie de parcare la sediul Primariei municipiului Craiova.

Art.45 Pentru obţinerea autorizaţiei de parcare, pentru parcările de reşedinţă, solicitantul, persoană fizică – proprietar sau utilizator în baza unui contract de leasing financiar sau operaţional, depune la serviciul competent din cadrul Primăriei Craiova o cerere însoţită de documente în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către solicitant, următoarele documente:

a) act de identitate (C.I./B.I.); b) documente ce fac dovada domiciliului/reşedinţei sau din care rezultă dreptul de folosinţă a unui imobil; c) documente care fac dovada dreptului de utilizare a vehiculului; d) certificatul de înmatriculare/înregistrare al vehiculului; e) cartea de identitate a vehiculului. Art. 46 (1) Repartizarea locurilor de parcare situate în parcările de reşedinţă se va face având în vedere următoarele aspecte: 12 a) cererile persoanelor cu nevoi speciale vor fi soluţionate cu precădere; b) ordinea înregistrării cererilor de rezervare loc parcare; cererile de rezervare loc parcare pentru care nu sunt locuri disponibile aferente imobilului, în momentul depunerii cererii, sunt verificate după expirarea termenelor scadente; c) numărul de persoane ce locuiesc în unitatea locativă; d) distanţa faţă de locul de parcare solicitat; e) limita locurilor de parcare disponibile. (2) În situaţia în care numărul de solicitanţi este mai mic decât numărul locurilor de parcare amenajate în parcarea de reşedinţă, locurile de parcare disponibile se pot aloca altor solicitanţi din imobilele apropiate care nu au primit locuri de parcare în parcarea de reşedinţă aferentă imobilului în care locuiesc;

Art.47 (1) Subînchirierea sau folosirea locurilor de parcare din parcările de reşedinţă din municipiul Craiova de către persoane domiciliate în alte unităţi locative, cu consimţământul abonaţilor, sunt interzise. În asemenea situaţii agentul constatator va întocmi un raport cu propunere de. anulare a autorizaţiei, care va fi înaintat compartimentului funcțional din cadrul aparatului de specialitate al primarului în maxim 2 zile lucrătoare de la data constatării. Anularea se va dispune prin act administrativ de către compartimentul funcțional al instituției Primarului Municipiului Craiova şi va fi comunicată utilizatorului locului de parcare rezervat. (2) În cazul înstrăinării vehiculului pentru care s-a rezervat locul de parcare, titularul are dreptul ca în termen de 30 zile de la vânzarea vehiculului, să solicite înscrierea pe locul rezervat a unui nou vehicul. (3) În cazul înstrăinării imobilului pentru care a fost rezervat locul de parcare, titularul autorizaţiei poate solicita, în termen de 30 zile de la înstrăinarea imobilului, alocarea locului de parcare la noua adresă, după caz. (4) La expirarea termenului de 30 zile de la înstrăinarea imobilului sau a vehiculului, în lipsa unei solicitări din partea titularului de modificare a autorizaţiei sau realocare, autorizaţia de rezervare loc parcare se anulează şi locul respectiv devine vacant, titularul urmând a fi notificat în acest sens. (5) Direcția Impozite și Taxe va aduce la cunoştinţa Compartimentului Funcțional din cadrul instituției Primarului Municipiului Craiova, în termen de 30 de zile, modificările referitoare la înstrăinarea imobilelor sau a vehiculelor, intervenite pe rolurile fiscale ale beneficiarilor locurilor de parcare. (6) În cazul decesului titularului autorizaţiei de rezervare loc parcare, acest loc va fi repartizat, in baza unei cereri, soţului/ soţiei ori rudelor de gradul I sau II, cu condiţia ca aceştia sa aibă domiciliul legal la aceeaşi adresa cu persoana decedată.

Art.48 Autorizatia privind dreptul de a folosi un loc de parcare din parcările de reședință se va elibera de Compartimentul Functional din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Craiova.

Art.49 Pentru a putea dobandi autorizatia, solicitantul persoana fizica trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a) se pot atribui locuri de parcare numai persoanelor ce detin un autoturism in proprietare sau in urma unui contract de leasing, pentru care se plateste impozit asupra mijloacelor de transport la bugetul local al Primariei municipiului Craiova; b) persoanele fizice solicitante trebuie sa aiba domiciliul/rezidenta in imobilele care au arondate locurile de parcare ce sunt solicitate; c) se poate aloca un singur loc de parcare pentru un imobil ;

Art.50 (1) In situatia in care numarul de locuri atribuite este mai mic decat numarul de locuri disponibile, se poate solicita atribuirea celui de-al doilea loc, cererile urmand a fi solutionate in ordinea cronologica a depunerii. (2) In situatia in care si dupa distribuirea a cate 2 locuri numarul de locuri atribuite este mai mic decat numarul de locuri disponibile, se poate solicita atribuirea de catre vecinii din condominiu.

Art. 51 Se atribuie loc de parcare numai pentru autovehiculele din categoria M1 (cel mult 8 locuri așezate în plus fața de locul așezat al conducătorului auto) și N1(vehicule având o masă maximă care nu depășește 3,5 tone), conform Directivei 2007/46/CE, ce depășesc dimensiunea locului de parcare.

Art. 52 Taxa de parcare datorata anual de catre utilizatorii locurilor de parcare din parcarile de resedinta pentru locurile atribuite prin repartizare directa este cea stabilita prin hotararea a Consiliului Local al municipiului Craiova la propunerea Compartimentului Functional din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Craiova și se achită anticipat eliberării autorizației.

Art. 53 Taxa de parcare datorata anual de catre utilizatorii locurilor de parcare din parcarile de resedinta pentru locurile atribuite prin licitatie publica este cea licitata și se achită anticipat eliberării autorizației.

Art.54 Autorizatiile de parcare eliberate ca urmare a atribuirii unui loc de parcare, dau dreptul titularului acestora sa utilizeze locul de parcare, astfel: a) De la ora 08:00 pana la ora 18:00 de luni pana vineri, pe locul respectiv poate parca orice persoana care tranziteaza zona; b) De la ora 18:00 pana la ora 8:00 de luni pana vineri si de sambata până luni la ora 08:00, locul de parcare apartine celui care detine autorizatia.

Art. 55 (1) Dovada dreptului de utilizare a locului de parcare, în parcările de reşedinţă, se face prin autorizaţia de parcare. Autorizaţia de rezervare loc parcare va fi poziţionată pe bordul autoturismului, la loc vizibil. (2) Plăţile efectuate prin SMS se operează instantaneu în baza de date, utilizatorul având obligaţia de a respecta intervalul orar pentru care a achitat contravaloarea plăţii.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
0 Shares