POLITICA

ALDE DOLJ:  FORMAREA PROFESIONALĂ PERMANENTĂ ESTE OBLIGATORIE PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ECONOMICE

Anișoara Stănculescu, președinte ALDE Craiova: ”Se impune deblocarea de urgență a activității comisiilor de autorizare județene în materie de formare profesională

 Blocajul instituțional și slaba preocupare a firmelor/instituțiilor pentru formarea profesională/educația adulților, plasează România pe un dezonorant ultim loc în UE la acest capitolAcest fapt afectează pe de o parte șansele salariaților de a ocupa un loc de muncă generator de satisfacții materiale și profesionale sporite, iar pe de altă parte privează România de surse importante de creștere a competitivității economice generaleÎn timp ce, în medie, 12% din salariații UE cu vârste între 25 și 64 ani au urmat (în ultimele 4 săptămâni) o formă de învățământ sau formare profesională, în România proporția este de 1%, cu o tendință de scădere în ultimii 3 ani.

Mai puțin de 25% dintre companiile românești oferă posibilitatea salariaților de a urma cursuri de formare profesională, în timp ce în UE media se apropie de 70%. În Suedia, 87% din firme oferă angajaților lor, în mod permanent, cursuri de perfecționare profesională.

La nivel european, 22% din firmele cu cel puțin 10 angajați oferă angajaților cursuri de dezvoltare a abilităților de operare cu calculator și internet. În România, acest lucru se întâmplă în doar 5% din firme, procentaj cu care ne situăm, din nou, pe ultimul loc în UE. În ce privește întreprinderile mari (peste 250 de angajați), la nivel european mai mult de 65% dintre acestea oferă asemenea cusuri; în România, acest lucru e valabil doar în 28% din firmele mari.

Această realitate trebuie schimbată de urgență dacă vrem să fim ca națiune între câștigătorii competiției globale.

Credem că guvernul trebuie să acorde o atenție specială acestei probleme de pe agenda publică. Trebuie lămurite de urgență toate disfuncționalitățile (e adevărat, nu puține) care au generat blocarea comisiilor de autorizare județene în materia formării profesionale. Trebuie monitorizate permanent calitatea serviciilor și legalitatea activității furnizorilor de formare. Creşterea încrederii în calitatea activităţii centrelor de recunoaştere a competenţelor profesionale obţinute în sistem nonformal şi informal este vitală pentru reușita procesului.

Trebuie găsite pârghii legislative și stimulente fiscale prin care companiile dar și instituțiile publice să asigure formare profesională permanentă pentru angajații lor. Parlamentul ar trebui  să reexamineze în această sesiune de toamnă, Legea privind aprobarea O.U.G. nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii, astfel încât președintele țării să o poată promulga iar legea să intre în vigoare.

ALDE, ca partid al libertăților și drepturilor cetățenești, consideră că formarea profesională/educația adulților face parte din noua generație a drepturilor omului, care trebuie respectate de jure și de facto.

 

BIROUL DE PRESĂ ALDE DOLJ

0 Shares