Proiect certificat verde/ Certificatul cuprinde și testarea/ Este obligatoriu și la stat, si la privat/ 11 teste gratuite pe lună

 Proiect certificat verde/ Certificatul cuprinde și testarea/  Este obligatoriu și la stat, si la privat/ 11 teste gratuite pe lună

Punct Ochit vă prezintă proiectul ministrului Sănătății referitor la certificatul verde

Art.1. – În interesul protejării sănătății publice și în scopul exclusiv al combaterii răspândirii epidemiei COVID-19, în vederea desfășurării activităților,  astfel cum sunt acestea prevazute prin hotarare de guvern, se instituie certificatul ELECTRONIC COVID-19, utilizat ca instrument de prevenire si control al efectelor pandemiei SARS-COV 2 pe teritoriul Romaniei.

Art.2 – Certificatul ELECTRONIC COVID-19 este generat prin intermediul portalului SII-CDC, in urma verificarii informatiilor din platformele CoronaForms si RENV.

Art.3 – Certificatul ELECTRONIC COVID-19 se emite in urmatoarele situatii:

  1. Pentru persoanele vaccinate cu prima doza din oricare dintre vaccinurile autorizate si care au schema din doua doze, cu valabilitate pana la data programarii pentru efectuarea celei de-a doua doze, inclusiv.
  2. Pentru persoanele vaccinate cu ambele doze cu unul dintre vaccinurile care au schema din doua doze, respectiv dupa vaccinarea cu doza unica pentru vaccinurile care au schema din 1 doza, cu valabilitate 30 iunie 2022
  3. Pentru persoanele infectate cu SARS-COV 2, dovedita prin existenta in platforma CoronaForms, cu valabilitate de 180 de zile.
  4. Pentru persoanele testate cu test antigen rapid, cu valabilitate  de 48 de ore
  5. Pentru persoanele testate cu test NAAT/PCR, cu valabilitate de 72 de ore.

Art.4. –(1) Începând cu  data intrării în vigoare a prezentei legi, pe perioada stării de alertă, angajatorii din sectorul public şi privat au obligația de a solicita certificatul ELECTRONIC COVID-19 fiecărui angajat la intrarea la locul de muncă si corelativ salariatii din sectorul public si cel privat au obligatia prezentarii certificatului ELECTRONIC COVID-19 la intrarea la locul de munca, în cazul înregistrării unei creșteri săptămânale a numărului de cazuri confirmate la nivel naţional pe parcursul a trei săptămâni consecutiv.

(2) Prevederile prezentei legi se aplica si membrilor Camerei Deputaților și ai Senatului, persoanelor alese sau numite care ocupă funcții publice sau de demnitate publică ori asimilate acestora, precum și toate categoriile de personal care își desfășoară activitatea în cadrul tuturor autorităților și instituțiilor publice, centrale și locale, precum și al unităților și organelor de specialitate aflate în subordinea, sub autoritatea și în coordonarea acestora.

Art. 5.1 – Analiza situației epidemiologice se face de către Institutul Național de Sănătate Publică în fiecare zi de luni pentru săptămâna anterioară, iar obligația solicitării certificatului ELECTRONIC COVID-19 potrivit art.4, intră în vigoare la 72 de ore de la data îndeplinirii condiţiei de creștere cu un coeficient săptămânal mediu de cel puţin 1,5 ori a numărului de cazuri timp de trei săptămâni consecutive la nivel national.

Art. 5.2 – Obligația solicitării certificatului ELECTRONIC COVID-19 încetează în termen de 72 de ore de la data constatării îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:

a) scadere timp de 3 saptamani consecutive a numărului de cazuri la nivel national;

b) incidența cumulată pe ultimele 14 zile la nivel național este mai mică de 1 la mie.

Art.6. – Obligatia solicitarii certificatului si incetarea prezentarii acestuia, pe baza datelor prevazute la art. 5.1-5.2 furnizate de catre Institutul Național de Sănătate Publică, vor fi stabilite prin hotarare de guvern.

 Art.7. –  Fiecare angajat prevăzut la art.4 beneficiază de maximum 11 testări antigen rapide/lună, pe perioada existenţei obligaţiei angajatorului de a solicita certificatul ELECTRONIC COVID-19  din sumele alocate de la bugetul de stat, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art.8. – Angajatorul are obligaţia de a lua măsurile necesare în vederea verificării certificatelor prin intermediul aplicației mobile „Check DCC”, prevazuta în art. 1 alin. (4) lit. c) din OUG nr.68/2021, precum și în vederea interzicerii accesului temporar la locul de muncăal angajaţilor care nu prezintă certificatul ELECTRONIC COVID-19.

Art.9. – (1) In conformitate cu art.50 lit i) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii,  republicat, cu modificările și completările ulterioare sau in conformitate cu prevederile art. 513 alin. (1) lit.m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, raportul de serviciu/contractul individual de muncă în baza căruia își desfășoară activitatea personalulcare nu prezintă certificatul ELECTRONIC COVID-19 se suspendă de drept, fără plata drepturilor salariale.

(2) Suspendarea raportului de serviciu/contractului individual de muncă se constata prin dispoziția scrisă a angajatorului, emisă în condițiile legii.

(3) Suspendarea constatată în condiţiile alin.(1) încetează la data la care persoana prezintă certificatul ELECTRONIC COVID-19, dar nu mai devreme de urmatoarea zi lucratoare celei in care s-a dispus suspendarea.

(4) Suspendarea inceteaza si in cazul in care necesitatea prezentarii certificatului inceteaza conform art.5.2

(5) Decizia de suspendare a raporturilor de serviciu/de muncă dispusă în conformitate cu prezenta lege poate fi contestată la instanța competentă conform legii, după caz.

Art.10. – (1) Nerespectarea obligațiilor prevăzute de prezenta lege de catre angajator reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei.

(2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se realizează de personalul împuternicit din cadrul direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, din cadrul Inspecției Sanitare de Stat, a Inspecției Muncii, precum și de ofițerii și de subofițerii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Art.11. – (1) În termen de 15 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul  aprobă  prin hotărâre normele metodologice de aplicare a acesteia.

0 Shares